ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК

Галина П.  Шевченко – доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки), професор, академік (дійсний  член)  НАПН  України,  завідувач кафедри педагогіки, директор  Науково-дослідного  інституту  духовного  розвитку  людини,завідувач  кафедри ЮНЕСКО  «Духовно-культурні  цінності  виховання  та  освіти» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна (головний редактор).

ORCID ID: 0000-0002-3438-2858
ID: 1472223
Google Scholar: Profile
Researcher ID: X-3765-2018
e-mail: shevchencko.gala@gmail.com

ЗАСТУПНИК ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ВИПУСК

Валентин М. Алфімов – доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , м. Сєвєродонецьк, Україна (заступник головного редактора).
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0002-3817-452X
ID: 0000459
e-mail: Alfimov_val@meta.ua

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Світлана С. Рашидова – кандидат педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), доцент кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна (відповідальний редактор).
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0002-2573-4276
Google Scholar: Profile
ID: 0108224
e-mail: svetlana101068@gmail.com

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

1) Іван Д. Бех – доктор психологічних наук (Педагогічні науки. 13.00.09 - Теорія навчання; 13.00.00 - Педагогічні науки), професор, дійсний член  НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.
(Письмова згода від 10.12.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0002-4763-1673

GoogleScholar: Profile

ID:1257933

Researcher ID:V-2617-2017

e-mail: moralandetics@ukr.net

2) Едуард О. Помиткін – доктор психологічних наук (Психологічні науки. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія), професор, завідувач відділу психології праці  Інституту педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна.
(Письмова згода від 10.12.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0001-8416-7067
ID: 0012177
e-mail: edalex@bigmir.net

3) Георгій Г. Філіпчук – доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти), професор, дійсний член НАПН України, член центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, м. Київ, Україна.
(Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ID: 0002175
e-mail: georg.filipchuk@gmail.com

4) Наталія Є. Миропольська – доктор  педагогічних  наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки),  професор, головний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

GoogleScholar: Profile
ID: 0003369

5) Юрій В. Пелех – доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти),  професор, м. Рівне, Україна.
(Письмова згода від 10.12.2014 р.)

GoogleScholar: Profile
ID: 0004837
e-mail: yuriipelekh@gmail.com

6) Євгеній А. Зеленов – доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0001-6296-1067
Google Scholar: Profile
ID: 0001992
e-mail: olmer1954@gmail.com

7) Тамара Г. Тюріна –  доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.
(Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0001-9421-9350
ID: 1464890
e-mail: tamaratyurina@yandex.ua

8) Микола М. Чурсін – доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету, професор (за посадою) кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.
(Письмова згода від 30.11.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0003-2445-6232
Google Scholar: Profile
ID: 0006261
e-mail: Chursin2n@i.ua

9) Тетяна Л. Антоненко – доктор психологічних наук (Психологічні науки. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія), кандидат педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 –Теорія та історія педагогіки), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.
(Письмова згода від 30.05.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0001-7588-382X
ID: 1472248
e-mail: tl.antonenko@gmail.com

10) Юрій І. Сватко – доктор філологічних наук (10.02.01+10.02.19 – Українська мова. Теорія мовознавства), (додаткова спеціалізація  - 09.00.00 - Філософські науки), професор, голова Координацiйної ради програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Українi, завiдувач кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократiя, толерантнiстьiвзаєморозумiння мiж народами» Нацiональногоунiверситету «Києво-Могилянська академiя», головний координатор Мiжунiверситетської мережi кафедр ЮНЕСКО та їхнiх партнерiв «Культура миру через комунiкацiю», член Нацiональної комiсiї України у справах ЮНЕСКО, м. Київ, Україна.
(Письмова згода від 10.12.2014 р.)

Google Scholar: Profile
ID: 1259452
e-mail: unsvat@gmail.com

11) Олег О. Базалук  –  доктор  філософських  наук (Філософські науки. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії;09.00.05 - Історія філософії),  професор, завідувач кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький-м. Київ, Україна.
(Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0002-1623-419X
Google Scholar: Profile
ID: 0011826
Scopus Author ID: 56488041400
e-mail: bazaluk@ukr.net

12) Галена С. Іванова – доктор  педагогічних  наук, заступник декана педагогічного  факультету,  Пловдивський  університет  ім.  Паїсія Хилендарського, м. Пловдив, республіка Болгарія.
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0001-5863-4389
e-mail: galenaivanova@abv.bg

13) Анна Клим-Климашевська –  доктор педагогічних наук,професор (дошкільна педагогіка), факультет педагогічної освіти, Інститут освіти, Університет природних і гуманітарних наук в Седльце, Польща.
(Письмова згода від 16.12.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0001-7418-9983
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57195477948
Researchgate: Profile
e-mail: anna.klim-klimaszewska@uph.edu.pl

14) Джон В. Фішер –  доктор педагогічних наук, доктор філософських наук, ад’юнкт доцент, факультет освіти і мистецтв, Федеративний університет, Австралія, м. Балларат, Австралія; почесний старший науковий співробітник Центру релігійної та духовної освіти, Інститут освіти Гонконгу; почесний старший співробітник Академічного центру охорони здоров'я в селах, медичний факультет Мельбурнського університету; запрошений професор Інституту охорони здоров'я, медичних наук та суспільства, Університет Гліндор, Уельс, Великобританія.
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

Scopus Author ID: 8705358200
e-mail: j.fisher@federation.edu.au

15) Ернст Вагнер – доктор філософії,почесний професор, старший дослідник, викладач, Університет імені Фрідріха Олександра в Ерлангені-Нюрнберзі, координатор кафедри ЮНЕСКО «Мистецтво і культура в освіті», м. Мюнхен, Німеччина.
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0002-0939-8153
e-mail: ernst@wagner-mchn.de

16) Леслі Дж. Френсіс –  доктор  філософських наук,  доктор  літератури,  доктор  наук, доктор богослов’я,  дипломований  психолог,  член  колегії  вчителів,  член  Британського  психологічного  товариства,  відділ  досліджень  у  галузі  релігії  та освіти  Уорікського  університету,  Центр  досліджень  у  галузі  освіти,  Уорікський університет, м. Ковентрі, Англія, Великобританія.
(Письмова згода від 02.12.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0003-2946-9980
Google Scholar: Profile
ID: 0011826
Scopus Author ID: 7102771786
e-mail: leslie.francis@warwick.ac.uk

17) Крістофер А. Льюїс – доктор філософських наук (спеціальність - психологія релігії), викладач психології, факультет соціальних і поведінкових наук, університет Лідстрініті, м. Лілс, Великобританія; заслужений запрошений професор кафедри психології Башкирського державного університету, м. Уфа.
(Письмова згода від 30.11.2019  р.)

ORCID ID: 0000-0003-2314-2899
Scopus Author ID: 35510684200
e-mail: c.lewis@leedstrinity.ac.uk

18) Д. Пол Шафер – магістр мистецтв в галузі економіки, викладач, консультант, заступник директораРади провінції Онтаріо з питань мистецтва; координатор Кооперативної програми по міжнародному розвитку (1984-1990рр.), координатор Сумісної програми управління в галузі мистецтв (1984-1988рр.); доцент, Університет Торонто, запрошений доцент Йорського університету, директор проекту «Світовакультура», м. Маркхем, Канада.
(Письмова згода від 16.01.2014 р.)

Scopus Author ID: 7102526654
Проект «Світова культура». Офіційний вебсайт: http://www3.sympatico.ca/dpaulschafer/index.html
e-mail: dpaulschafer@sympatico.ca