ДУХОВНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: духовність, духовні цінності, педагогічні цінності освіти

Анотація

У статті узагальнені погляди сучасних зарубіжних педагогів відносно духовних вимірів сучасної освіти. Духовність у сучасному світі виявляється реляційною та підкреслює зв’язок індивіда з іншими. Це може означати різні аспекти самосвідомості, інших людей, природний світ чи якусь трансцендентну сферу. Отже, духовність являє собою основний вимір людського розвитку, що виникає через відносини з іншими, які передбачають побудову знань і сенсу буття.

Швидкість і масштаби змін у нашому світі та різноманітність переживань сучасної особистості можуть призвести до поверховості мислення та безнадії, відтак, духовний зв’язок може допомогти внести сенс і мету у світогляд людини. Сучасний комплекс «духовності» передбачає пошук сенсу в місцях без чітких меж, де такий життєвий пошук відбувається за межами суворо релігійних конфігурацій.

Отже, духовне прагнення є невід’ємною частиною людського розвитку, оскільки люди знаходять «священне» у повсякденному житті. Духовний вимір бачиться як властивий елемент для розвитку людини і тому є необхідним для цілісного виховання. Освітній політиці необхідно визнати духовний вимір навчання у сучасному світі, і практика цього може допомогти відновити добробут і активізувати більш глибокий потенціал навчання у молодих студентів.

Біографія автора

О.С. Цибулько , Маріупольський державний університет

Цибулько Ольга Сергіївна  кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна). E-mail: ostsybulco@ukr.net

Посилання

Gidley J. M. Educating for evolving consciousness: Voicing the emergency for love, life, and wisdom. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. G. Scott (Eds.), International handbook of education for spirituality, care and wellbeing. Netherlands: Springer, 2009. Рp. 553-561.

Gross Z. A quest for the realm of spirituality. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. G. Scott (Eds.). Netherlands: Springer, 2009. Рp. 563-579.

Hay D., Nye R. The spirit of the child. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Lau N. S. Cultivation of mindfulness: Promoting holistic learning and wellbeing in education. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.), International handbook of education for spirituality, care and wellbeing. Netherlands: Springer, 2009. Рp. 715-737.

Miller J. Education and eros. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.). Netherlands: Springer, 2009. Рp. 581-592.

Nakagawa Y. Awareness and compassion for the education of enlightenment. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.), International handbook ofeducation for spirituality, care and wellbeing. Netherlands: Springer, 2009. Рр. 593-609.

Smith C. Reconnecting with earth: Eco-spirituality as the missing dimension in spirituality and sustainability education. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.). Netherlands: Springer. 2009. Рp. 653-675.

References

Gidley, J. M. (2009). Educating for evolving consciousness: Voicing the emergency for love, life, and wisdom. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. G. Scott (Eds.), International handbook of education for spirituality, care and wellbeing (pp. 553-561). Netherlands: Springer.

Gross, Z. (2009). A quest for the realm of spirituality. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. G. Scott (Eds.), (pp. 563-579). Netherlands: Springer.

Hay, D., Nye, R. (2006). The spirit of the child. London: Jessica Kingsley Publishers.

Lau, N. S. (2009). Cultivation of mindfulness: Promoting holistic learning and wellbeing in education. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.), International handbook of education for spirituality, care and wellbeing (pp. 715-737). Netherlands: Springer.

Miller, J. (2009). Education and eros. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.), (pp. 581-592). Netherlands: Springer.

Nakagawa, Y. (2009). Awareness and compassion for the education of enlightenment. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.), International handbook ofeducation for spirituality, care and wellbeing (рр. 593-609). Netherlands: Springer.

Smith, C. (2009). Reconnecting with earth: Eco-spirituality as the missing dimension in spirituality and sustainability education. In M. de Souza, L. J. Francis, J. O’Higgins-Norman and D. Scott (Eds.), (pp. 653-675). Netherlands: Springer.

Опубліковано
2019-11-29