ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

  • Г. Ф. Пономарьова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-8585-9740
Ключові слова: дистанційні технології в освіті, виховна робота, духовність, педагогічні заклади вищої освіти

Анотація

У статті репрезентується досвід організації виховної роботи із використанням технологій дистанційної освіти в умовах карантину. Аналізуються засоби і технології online й offline комунікацій для усіх учасників освітнього процесу, із зазначенням конкретних програм і платформ. Пропонуються доповнення до традиційних правил спілкування й етикету, саме із врахуванням нових умов здобуття освіти. Формулюються поради для викладачів та здобувачів освіти із визначенням конкретних рекомендацій технічного і етичного характеру, спрямовані на полегшення комунікацій в online чатах та конференціях. Висвітлюється досвід організації виховної роботи з використанням дистанційних технологій у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради за трьома провідними змістовими напрямами (виховання професіонала-інтелігента, громадянина-патріота, духовної високоморальної особистості), у форматі online/offline для індивідуальних, групових і масових заходів. У статті представлені результати дослідження проблем організації дистанційного освітнього процесу (для викладачів і здобувачів), зокрема виховання, в умовах карантину. Запропоновані шляхи вирішення означених проблем із характеристикою і змістом конкретних заходів.

Біографія автора

Г. Ф. Пономарьова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Пономарьова Галина Федорівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: hgpa@kharkov.com

Посилання

1. Кудін А. П. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні. Луцьк: «Волиньполіграф».
2. Шевченко Г. П. (2015). Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 3 (66), с. 288-299.

References
1. Kudin, A. P. (2012). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohii v navchanni [Information and communication technologies in education]. Lutsk: Volynpolihraf (ukr).
2. Shevchenko, G. P. (2015). Vykhovannya – protses liudynotvorchosti, kulturotvorchosti, dukhotvorchosti [Upbringing – the process of humancreativity, culturalcreativity and spiritualcreativity]. Dukhovnistj osobystosti: metodologhija, teorija i praktyka, 3 (66), 288-299 (ukr).
Опубліковано
2020-05-13