РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: рівень володіння мовою, CEFR, англійська мова, English Proficiency Index

Анотація

У статті розглянуто ключові питання щодо володіння англійською мовою в Україні, акцентується увага, зокрема, на рівні володіння, який повинні мати викладачі англійської мови у ЗВО, щоби викладати англійську відповідно до CEFR. Визначено поняття рівня володіння англійською та як воно зазвичай «вимірюється», представлено деякі дані про знання англійської мови в Україні та Європі. У статті використано звіт Британської Ради щодо тестування невеликої вибірки викладачів англійської мови з використанням тесту Aptis. У роботі автор спирається на звіти EF English Proficiency Index.

Сформульовано актуальність визначення рівня володіння англійською викладачами ЗВО для ефективного викладання. Оскільки багато вчителів не досягли рівня кваліфікації, який вважається достатнім для ефективного викладання, розглянуто теоретичні принципи, які можуть бути використані для розробки навчальної програми для підвищення кваліфікації вчителів.

Установлено, що є нагальна потреба створити національну мережу визначення та відстеження рівня володіння англійською мовою, щоби можна було встановити відповідні стандарти для студентів та викладачів усіх рівнів освіти. Зазначено, що загальнодержавні офіційні дані про знання англійської мови викладачами в основному відсутні, а наявні дані не завжди легко інтерпретувати. Установлено, що для покращення якості викладання корисно було би розпочати зі встановлення мінімальних вимог для всіх викладачів англійської мови університетів на рівні C1 за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

Дослідження засноване на доповідях британських експертів та сучасних наукових публікацій, представлених міжнародними дослідниками, які зосередилися на проблемах визначення рівня володіння англійською та перспективах українських університетів в аспекті вивчення англійської мови.

Біографія автора

Л. Е. Бєловецька , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Бєловецька Ліна Едуардівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна) E-mail: outstandingpointofview@gmail.com 

Посилання

1. Bolitho R., West R. The internationalization of Ukrainian universities: the English language dimension. Kyiv: British Council, 2017. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/2017-10-04_ukraine_-_report_h5_en.pdf (дата звернення: 3.09.2019).
2. Borg S. The Impact of the English for Universities Project on ESP and EMI in Ukrainian Higher Education: Final Report. 2019. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/efu_impact_report_-_final_version_26_feb_2019.pdf (дата звернення: 15.07.2019).
3. EF English Proficiency Index. URL: https://www.ef.com/wwen/epi/regions/europe/ (дата звернення: 19.02.2020).
4. Hudzik J. K. Integrating Institutional Policies and Leadership for 21st Century Internationalization. International Higher Education. 2015. № 83. P. 5–7. DOI: 10.6017/ihe.2015.83.9075 (дата звернення: 23. 03. 2020).
References
1. Bolitho, R., & West, R. (2017). The internationalization of Ukrainian universities: the English language dimension. Kyiv: British Council. Retrieved from http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/2017-10-04_ukraine_-_report_h5_en.pdf (date of appeal: 3.09.2019) (eng).
2. Borg, S. (2019). The Impact of the English for Universities Project on ESP and EMI in Ukrainian Higher Education: Final Report. 2019. Retrieved from http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/efu_impact_report_-_final_version_26_feb_2019.pdf (date of appeal: 15.03.2020) (eng).
3. EF English Proficiency Index Retrieved from https://www.ef.com/wwen/epi/regions/europe/ (date of appeal: 19. 02. 2020) (eng).
4. Hudzik, J. K. (2015). Integrating Institutional Policies and Leadership for 21st Century Internationalization. International Higher Education, 83, 5–7 (date of appeal: 23.03.2020). DOI: 10.6017/ihe.2015.83.9075 (eng).
Опубліковано
2020-06-29