ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОНЛАЙН-ОСВІТИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ЧАС COVID-19 КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: онлайн-освіта, фізичне виховання студентів ВНЗ, критерії ефективності, професійні рекомендації щодо вирішення проблем

Анотація

Несподівано швидкий перехід до онлайн-освіти у ІІ семестрі 2020 року через спалах COVID-19 став викликом для вітчизняних викладачів з фізичного виховання. Незважаючи на велику кількість новітніх оздоровчих та спортивних пристроїв, додатків, онлайн-платформ та каналів, відповідні спортивні споруди та обладнання все ще необхідні через вимоги правил безпеки та задля проведення якісних занять з фізкультури та спорту. Відсутність спортивного обладнання в приватних квартирах, недостатня забезпеченість українських сімей комп’ютерами та телефонами нового покоління, відсутність доступу до інтернету у 35% сімей, неможливість користуватися спортивними спорудами навіть для вчителів для зйомки відео-уроків тощо зумовило падіння успішності студентів факультетів фізичного виховання під час карантину, що на державному рівні красномовно виражено рекомендацією в.о. міністра освіти оцінювати результати учнів з фізкультури за оцінками в І семестрі. Таким чином, виникла необхідність аналізу ефективності досвіду онлайн-викладання у вітчизняному фізичному вихованні.

У статті проаналізовано проблемні аспекти впровадження дистанційної освіти у галузі фізичної культури студентів українських університетів відповідно до критеріїв ефективності, запропонованих А. Веремчук (результативність, доступність усім верствам населення, ресурсомісткість, оперативність, демократичний зв’язок «викладач-студент», комплексне програмне забезпечення, провідні освітні технології) та запропоновано рекомендації щодо компенсації означених проблем: державне планування та підтримка (економічна, законодавча та на рівні освітніх послуг).

Біографія автора

Г. В. Глоба, Донбаський державний педагогічний університет

Глоба Галина Валеріївна – кандидат пед. наук, доцент кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін факультету фізичного виховання Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: galinagloba@mail.ru

Посилання

1. Prometheus: PE101 Nova fizychna kuljtura [Prometheus: PE101 New PE] (2020). Retrieved from https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+PE101+2020_T2/about (date of appeal: 15.04.2020) (ukr).
2. Veremchuk, A. (2013). Problemy I perspektyvy dystantsiynoho navchannya u VNZ [Problems and prospects of distance learning in higher education]. Problemy pidghotovky suchasnoho vchytelya, 7, 319-325. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_7_50 (date of appeal: 15.04.2020) (ukr).
3. Ghloba, G. V. (2019). Analiz statusu fizychnoho vykhovannya vzahalnoosvitnikh shkolakh Malayzii [Analysis of the status of physical education in secondary schools in Malaysia]. Dukhovnistj osobystosti: metodologhija, teorija i praktyka, 4 (91), 17-26 (ukr).
4. Didzhytal-fizkultura dlya shkolyariv za uchasti zirok sportu [Action. Educational series "Digital Physical Education for schoolchildren with the participation of sports stars"]. Diya. Osvitniy serial. Retrieved fromhttps://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove (date of appeal: 17.04.2020) (ukr)
5. Ivantsiv, A. (2020). Zalezhnist vid liudskosti. Yak shkola spravlyaietsya z vyklykamy karantynu ta onlayn-osvity[Dependence on humanity. How the school copes with the challenges of quarantine and online education]. Retrieved from https://lb.ua/society/2020/05/01/456533_zalezhnist_vid_lyudskosti_yak_shkola.html (date of appeal: 17.04.2020) (ukr)
6. Kopylova, L. Fizychna kultura na karantyni (korysni porady) [PE on quarantine (useful tips)]. Official Youtube channel. https://www.youtube.com/watch?v=YD-JzPp9AVc&feature=share&fbclid=IwAR0E5brncZVOthlQRK0oa9lTvaw8XcEJkUYpXzyOZ87W4o0gGBkHJn8o14w (date of appeal: 14.04.2020) (ukr)
7. Innovatsiyni uroky fizychnoii kultury [Innovative physical education lessons]. Sport zarady rozvytku: Ofitsiynyi kanal Ukraiinskoii Federatsii.. Retrieved from https://www.youtube.com/channel/UCQ2lcxZ-jnWIrH-tT8YVPSA/featured?fbclid=IwAR3a7UMjvKYIXwZCBxXbZiS0WU07uNsbeU9Jh99QXOBMiJkTHW4MK65aL1g (date of appeal: 14.04.2020) (ukr).
8. Pedan, O. (2020). Sportyvnyi Rukh [Sports Movement]. Official Youtube channel. Retrieved fromhttps://www.youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-YoexQ?reload=9&view_as=subscriber&fbclid=IwAR00d-sxLbZkRhJErR7muQV56qjeQ_pcOK70L76IV41BwrSoqC2mlKiivFM (date of appeal: 14.04.2020) (ukr).
Література
1. Prometheus: PE101 Нова фізична культура. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+PE101+2020_T2/about (дата звернення: 15.04.2020).
2. Веремчук А. Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 7. С. 319-325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_7_50 (дата звернення: 15.04.2020).
3. Глоба Г.В. Аналіз статусу фізичного виховання в загальноосвітніх школах Малайзії / Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2019. № 4 (91). С. 17-26.
4. Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту: Освітній серіал / Дія. 2020. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=
iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthove (дата звернення: 17.04.2020).
5. Іванців А. Залежність від людськості. Як школа справляється з викликами карантину та онлайн-освіти. LB.ua. 2020. URL: https://lb.ua/society/2020/05/01/
456533_zalezhnist_vid_lyudskosti_yak_shkola.html (дата звернення: 17.04.2020).
6. Інноваційні уроки фізичної культури. Playlist. Офіційний канал Української Федерації «Спорт заради розвитку». 14.04.2020. URL: https://www.youtube.com/
channel/UCQ2lcxZ-jnWIrH-tT8YVPSA/featured?fbclid=IwAR3a7UMjvKYIXw
ZCBxXbZiS0WU07uNsbeU9Jh99QXOBMiJkTHW4MK65aL1g (дата звернення: 14.04.2020).
7. Копилова Л. Фізична культура на карантині (корисні поради). 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=YD-JzPp9AVc&feature=share&fbclid=
IwAR0E5brncZVOthlQRK0oa9lTvaw8XcEJkUYpXzyOZ87W4o0gGBkHJn8o14w (дата звернення: 14.04.2020).
8. Педан О. Спортивний Рух JuniorZ: офіційний канал. 2020. URL: https://www.youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC-YoexQ?reload=
9&view_as=subscriber&fbclid=IwAR00d-sxLbZkRhJErR7muQV56qjeQ_
pcOK70L76IV41BwrSoqC2mlKiivFM (дата звернення: 14.04.2020).
Опубліковано
2020-06-29