ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЬМИ РОМІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ПРОЯВУ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Ключові слова: навчання іноземної мови, інтерактивні методи, діти ромів

Анотація

Останнім часом культурне розмаїття в болгарській школі збільшується, що вимагає обговорення деяких можливостей для виявлення і вирішення поставлених перед вчителями завдань і питань, які пов'язані з навчанням дітей з різних етнічних груп. У статті надається характеристика можливостей інтерактивних методів, які використовують як засіб формування позитивного ставлення дітей ромів до школи. Метою статті є виявлення проблеми, пов'язаної з утриманням дітей ромів в освітній системі, і можливості її вирішення через зміну традиційного освітнього середовища в напрямку повноцінного спілкування між учасниками, співпраці і спільного вирішення завдань в освітньому процесі. Застосування інтерактивних методів забезпечує дітям навчання і досвід, коли всі учні рівні, незалежно від їх соціальної чи етнічної приналежності.

З урахуванням цього, представлені інтерактивні методи навчання, через які стимулюється інтерес дітей ромів до оволодіння англійською мовою як іноземною, а також їх позитивне ставлення до шкільного життя в цілому.

Запропоновані інтерактивні методи апробовані з учнями з етнічної групи ромів, які навчаються в початковій школі. Ці методи застосовані до кожної освітньої системи, спрямованої на десегрегацію дітей ромів і забезпечення педагогічної підтримки для навчання англійської мови і не тільки.

У статті описується наступна комбінація інтерактивних методів:

  • візуалізація;
  • навчання у співпраці з варіантом роботи в малих групах;
  • рухлива гра.

В результаті проведеного дослідження та аналізу отриманих результатів ми прийшли до узагальнення, що застосування інтерактивних методів у початковій школі розкриває можливості щодо наростання інтересу в учнів ромів до вивчення англійської мови як іноземної, а також щодо їх мотивації вчитися і підвищенню їх готовності брати участь в навчальній діяльності.

Біографія автора

Д. М. Дімітрова, Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського

Дімітрова Діана Мiнкова – кандидат педагогічних наук, кафедра педагогіки та менеджменту в освіті, педагогічний факультет, Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського (м. Пловдив, Республіка Болгарія). E-mail: d_dimitrova75@abv.bg

Посилання

1. Гюзелева Д. С. Многоезичие и развитие на генерични умения за усвояване на чужд език. Нов български университет, 2012. URL: eprints.nbu.bg/…/
1/Statia_SvetlaDimitrova_sbornik_PavlinaStefanova.pdf (дата звернення: 20.09.2014).
2. ESL Kids Lab. URL: eslkidslab.com/teaching/index.html (дата звернення: 07.09.2014).
3. Иванова Г. Играта на ромските деца като отражение на социалният им опит. Образователна и Културна Интеграция на Ромските Деца: учебно-методическо пособие. Дупница, 2008. ISBN 978-954-680-597-3. Университетско издателство «Неофит Рилски» Благоевград.
4. Lengler Ralph, Eppler Martin J. Towards a Periodic Table of Visualization Methods for Management. URL: www.visual-literacy.org/.../periodic_table.pdf (дата звернення: 28.05.2014).
5. Vernon S. Why Children Learn Faster with English Language Game, 2013, URL: www.eslkidslab.com/teaching/index.html (дата звернення: 07.09.2019).
References
1. Giuzeleva, D. S. (2012). Mnogoezichie i razvitie na generichni umeniia za usvoiavane na chuzhd ezik [Multilingualism and development of generic skills for learning a foreign language]. Nov bylgarski universitet. Retrieved from eprints.nbu.bg/…/1/Statia_SvetlaDimitrova_sbornik_PavlinaStefanova.pdf (date of appeal: 20.09.2014) (bulg).
2. ESL Kids Lab. Retrieved from eslkidslab.com/teaching/index.html (date of appeal: 07.09.2014) (eng).
3. Ivanova, G. (2008). Igrata na romskite deca kato otrazhenie na socialniiat im opit [The play of Roma children as a reflection of their social experience]. Obrazovatelna i Kulturna Integratsiia na Romskite Detsa: uchebno- metodichesko posobie. Dupnitsa, 2008. ISBN 978-954-680-597-3. Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo "Neofit Rilski" (bulg).
4. Lengler, R., & Eppler, Martin J. Towards a Periodic Table of Visualization Methods for Management. Retrieved from www.visual-literacy.org/.../periodic_table.pdf (date of appeal: 28.05.2014) (eng).
5. Vernon, S. (2013). "Why Children Learn Faster with English Language Games." Retrieved from www.eslkidslab.com/teaching/index.html (date of appeal: 07.09.2019) (eng).
Опубліковано
2020-06-29