АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: перевернуте навчання, перевернутий клас, дистанційна освіта, онлайн-клас, інтернет-платформи, сутність технології

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність використання новітнього педагогічного методу «Перевернуте навчання» в процесі дистанційного навчання з метою підвищення мотивації студентів, їх активізації та покращення якості знань, умінь і навичок. Педагоги повинні зосередитися на змінах в технології організації навчання. В даний період вкрай важливо створити нові, зовсім інші освітні умови для вдосконалення навчально-виховного процесу. Мета статті – розкрити сутність «Перевернутого навчання» і довести його актуальність в цей період. Дана стаття спрямована на мотивування викладачів знаходити, вивчати та змінювати свої технології в організації навчання, в якому студент стає активним учасником навчальної діяльності. Мета цієї технології навчання – перевернути звичний для кожного навчальний процес. Розгляд переваг даного методу в даній статті направлено на те, щоб допомогти вчителям впровадити «Перевернуте навчання» в свою практику. Метод, який розглядається в статті, базується на таких ідеях, як змішане та активне навчання, залучення студентів до спільної діяльності та подкаст. Цінність «Перевернутого класу» полягає в умінні використовувати класний час для групових занять, де учні можуть обговорити зміст нової теми, перевірити свої знання і взаємодіяти один з одним в практичній діяльності. «Перевернуте навчання» передбачає зміну ролі вчителів, які відмовляються від своїх лідируючих позицій на користь більш тісної співпраці у навчальному процесі. У статті вказані типи «Перевернутого класу», надається їх короткий опис, а також представлені деякі труднощі впровадження даного методу до навчального процесу.

Біографія автора

О. Є. Прошкіна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Прошкіна Ольга Євгенівна – старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: olyaprosh@gmail.com

Посилання

1. Koval, M. V. (2006). Elektronne dystancijne i kombinovane navchannja u lvivskykh vyshhykh osvitnikh zakladakh [Electronic distance and combined education in Lviv higher educational institutions]. Pedaghoghika i psykhologhija profesijnoji osvity, 1, 199-203 (ukr).
2. Kurvyts, M. Perevorachyvaem obuchenye [Flipping education]. Retriеved from http://marinakurvits.com/ (date of appeal: 02.06.2020) (rus).
3. Model navchannja "Perevernuty klas": zmicnuyemo osvitniy process [Learning Model "Flipped Classroom": we strengthen the educational process] (2018). Retrieved from https://naurok.com.ua/post/model-navchannya-perevernutiy-klas-zminyuemo-osvitniy-proces (date of appeal: 02.06.2020) (ukr).
4. Prykhodkina, N. O. (2014). Vykorystannja tekhnologhiji perevernutogho navchannja u profesijnij dijaljnosti [Using the technology of Flipped learning in professional activities]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu: Serija "Pedaghoghika. Socialjna robota", 30, 141-144 (ukr).
5. Rashevska, N. V. (2010). Zmishane navchannja jak psykhologho-pedaghoghichna problema [Mixed learning as a psychological and pedagogical problem]. Visnyk Cherkaskoho universytetu, 191, 89-96 (ukr).
6. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, 120. International Society for Technology in Education (eng).
Література
1. Коваль М. В. Електронне дистанційне і комбіноване навчання у львівських вищих освітніх закладах. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2006. № 1. C. 199‒203.
2. Курвитс М. Переворачиваем обучение. URL: http://marinakurvits.com/ (дата звернення: 02.06.2020).
3. Модель навчання «Перевернутий клас»: зміцнюємо освітній процес. 2018. URL: https://naurok.com.ua/post/model-navchannya-perevernutiy-klas-zminyuemo-osvitniy-proces (дата звернення: 02.06.2020).
4. Приходькіна Н. О. Використання технології перевернутого навчання у професійній діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2014. № 30. C.141‒144.
5. Рашевська Н. В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету, 2010. №191. C. 89-96.
6. Bergmann J., Sams A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education. 2012. 120 p.
Опубліковано
2020-06-29