РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (INTERNET OF THINGS)

  • М. Л. Роганов Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-2153-6854
  • М. М. Роганов Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6488-8692
Ключові слова: Інтернет речей, «SMART будинок», безпечне середовище, динамічний синтез, профілі користувачів, компроміс

Анотація

В статті розглядаються питання впровадження сучасної концепції Інтернет речей (Іnternet of things) на базі IoT-платформи для створення безпечного середовища, яке забезпечує безпеку, комфорт і ресурсозбереження для всіх користувачів. Безпека людей – це важливий фактор, до якого не можна підходити «формально». Він повинен визначати, як система реагує на присутність певних вразливих категорій людей: немовлят, дітей дошкільного віку, вагітних жінок, людей з обмеженими можливостями тощо. Для них існують специфічні обмеження, незалежно від приміщення і тих людей, що там знаходяться. Визначено, що недоліком технології управління «SMART будинком» за профілями є можливість ненавмисного нанесення шкоди певним категоріям людей. На прикладі «SMART будинку» показано, як за допомогою розробленої моделі інтелектуального динамічного синтезу профілів користувачів можна забезпечити компроміс між комфортом і безпекою. Сучасна система безпечного середовища повинна вміти приймати рішення в кожній конкретній ситуації і підлаштовуватися під певні категорії, знаходячи компроміс (з огляду на пріоритети профілів і обмеження).

Запропонована модель гнучкого управління параметрами устаткування в системі «SMART будинок» з підвищеним ступенем комфорту і безпеки за рахунок динамічного синтезу компромісного профілю користувача є варіативною і може бути впроваджена в будь якому приміщені, наприклад у дитячих садках, закладах освіти тощо.

Ця модель є відкритою системою і може корегуватися і вдосконалюватися відповідно до конкретних умов.

Біографії авторів

М. Л. Роганов, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганов Максим Львович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: maxmar1@ukr.net

М. М. Роганов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Роганов Максим Максимович – викладач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна). E-mail: maxipro1987@gmail.com

Посилання

1. Kumar S., Tiwari P., Zymbler M. Internet of Things is a revolutionary approach for future technology enhancement: a review. J Big Data 6, 111. 2019. doi.org:10.1186/s40537-019-0268-2 (дата звернення: 12.03.2021).
2. Gatsis K., Pappas G. J. Wireless control for the IoT: power spectrum and security challenges. In: Proc. 2017 IEEE/ACM second international conference on internet-of-things design and implementation (IoTDI), Pittsburg, PA, USA, 18–21 April 2017. INSPEC.
3. Alavi A. H., Jiao P., Buttlar W.G., Lajnef N. Internet of things-enabled smart cities: state-of-the-art and future trends. Measurement. 2018. 129. Pp. 589–606.
4. Zanella A., Bui N., Castellani A., Vangelista L., Zorgi M. Internet of things for smart cities. IEEE IoT-J. 2014. 1(1). 22–32.
5. Khajenasiri I, Estebsari A, Verhelst M, Gielen G. A review on internet of things for intelligent energy control in buildings for smart city applications. Energy Procedia. 2017. 111. Рр. 770–9.
6. Грингард Семюель. Інтернет речей. Харків, 2018. 176 с.
7. Роуз Девід. Дивовижні технології. Дизайн та інтернет речей. Харків, 2018. 336 с.
References
1. Kumar, S., Tiwari, P., & Zymbler, M. (2019). Internet of Things is a revolutionary approach for future technology enhancement: a review. J Big Data 6, 111. doi.org/10.1186/s40537-019-0268-2 (date of appeal: 12.03.2021) (eng).
2. Gatsis, K, & Pappas, G. J. Wireless control for the IoT: power spectrum and security challenges. In: Proc. 2017 IEEE/ACM second international conference on internet-of-things design and implementation (IoTDI), Pittsburg, PA, USA, 18–21 April 2017. INSPEC (eng).
3. Alavi, A. H., Jiao, P., Buttlar, W. G., & Lajnef, N. (2018). Internet of things-enabled smart cities: state-of-the-art and future trends. Measurement, 129, 589–606 (eng).
4. Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorgi, M. (2014). Internet of things for smart cities. IEEE IoT-J, 1(1), 22–32 (eng).
5. Khajenasiri, I., Estebsari, A., Verhelst, M., & Gielen, G. (2017). A review on internet of things for intelligent energy control in buildings for smart city applications. Energy Procedia, 111, 770–9 (eng).
6. Greengard, S. (2018). Internet rechey [The Internet of Things]. Kharkiv, 176 (ukr)
7. Rouz, D. (2018). Dyvovyzhni tekhnolohii. Dyzayn ta internet rechey [Amazing technology. Design and the Internet of Things], 336. Kharkiv (ukr).
Опубліковано
2021-04-28