ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: творчість, художньо-творча діяльність, мистецька освітня галузь, вчитель музичного мистецтва, педагогічні умови, творчі завдання

Анотація

У статті досліджується проблема творчого розвитку особистості учня в аспекті його залучення до художньо-творчої діяльності на уроках музичного мистецтва. З’ясовано, що творчість являє собою індивідуальну або колективну діяльність людини, спрямовану на створення якісно нових, невідомих раніше духовних чи матеріальних цінностей. Відмічається, що художньо-творча діяльність відноситься до специфічного виду естетичної діяльності, продуктом якої є твори мистецтва. Новизна, яка виникає в результаті художньо-творчої діяльності, може мати об’єктивний або суб’єктивний характер. Наголошується, що дитяча творчість на уроках музичного мистецтва являє собою пізнавально-пошукову мистецьку практику. Така творчість цінна тим, що школярі самі відкривають для себе щось нове, раніше невідоме їм у світі музики. Важливість цієї творчості полягає в тому, що вона виступає одним із показників зростання творчих можливостей дитини. Визначено педагогічні умови організації художньо-творчої діяльності учнів на уроках музичного мистецтва: врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх систематичне залучення до різних видів художньо-творчої діяльності, забезпечення поетапної підготовки учнів до художньо-творчої діяльності, активізацію та стимулювання їх творчих проявів. Реалізація цих умов дозволить учителю музичного мистецтва значно посилити ефективність такої діяльності, емоційно налаштувати дітей на творчість і надати їм впевненості у своїх силах.

Біографія автора

І. М. Боднарук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Боднарук Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). E-mail: irina.bodnaruk21@gmail.com

Посилання

1. Huminska, O. O. (2008). Uroky muzyky v zahalnoosvitnii shkoli: metod. posib. [Music lessons in general school: training manual], 104. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan (ukr).
2. Masol, L. M. (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu "Mystetstvo" u 1-2 klasakh na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu: navch.-metod. posib. [The New Ukrainian School: teaching methodology of "Art" integrated course in the 1st and 2nd grades on the basis of the skills approach: training manual], 208. Kyiv: Heneza (ukr).
3. Petrushin, V. I. (2009). Muzykalnaya psikhologiya: ucheb. posobie dlya vuzov. 3-e izd. [Music psychology: training manual for higher education. 3rd ed.], 400. Moscow: Akademicheskiy Proekt; Gaudeamus (rus).
4. Pecherska, E. P. (2001). Uroky muzyky v pochatkovykh klasakh: navch. posib. [Music lessons in primary school: training manual], 272. Kyiv: Lybid (ukr).
5. Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity: navch.-metod. posib. [Theory and methods of music education: training manual], 640. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan (ukr).
6. Sivash, T. (2016). Khudozhno-tvorcha diialnist yak osvitno-vykhovnyi fenomen [Artistic and creative activity as an educational phenomenon]. Actual problems of preschool and primary education in the context of European educational strategies: Proceedings of the conference of faculty and students of the Institute of Pedagogy, Psychology and Art (Vinnytsia, Vinnytsia M. Kotsiubynskyi State Pedagogical University, 6-8 April 2016), 5, 152-154. Vinnytsia: TOV "Nilan-LTD" (ukr).
7. Savchenko, O. Ya. (2019). Typova osvitnia prohrama dlia 1-2 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [The typical educational program for 1st and 2nd grades of general secondary education institutions]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/
zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (date of appeal: 21.05.2021) (ukr).
Опубліковано
2021-09-28