ВЧИТЕЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

Ключові слова: вчитель, соціальна цінність, освітня політика держави, моральні та економічні чинники в освіті, статус освітянина в суспільстві

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціальної цінності професії вчителя та залежності цієї категорії від дотримання духовно-моральних принципів у роботі. Вчитель – основний носій і провідник духовно-моральних цінностей суспільства, а отже, його призначення – творення і зміцнення  ціннісних основ держави. Проте економічні проблеми в освітянській сфері ставлять вчителя перед тим, що обирати – духовно-моральну чи зручну позиції. Простежується невідповідність суспільного призначення професії вчителя і тих соціальних умов сьогодення, в яких відбувається втілення ціннісної функції.

Важливим є те, що ці процеси відбуваються на тлі активних соціальних змін, які вимагають більш чітких і цілеспрямованих аксіологічних наголосів у державній освітній політиці та акцентуванні уваги на духовно-маральних питаннях на рівні практики роботи освітніх закладів. Послаблення з боку держави уваги до духовно-моральної складової в освіті призвело до активізації неформальної складової в морально-етичній сфері. Склалася ситуація, в якій формальне законодавство вказує на необхідність і обов’язковість дотримання вчителями у роботі  етичних принципів, але на практиці, мають вплив неформальні закони, які виявляються в певних ситуаціях більш дієвими, ніж формальні, що послаблює ефективність роботи вчителя.

Проведена робота дає підстави стверджувати про доцільність вивчення причин залежності демократичного розвитку, перебудови суспільних відносин і ставлення в суспільстві до  вчителя як соціальної цінності.

Акцентовано увагу на взаємозалежності таких якісних показників, як міцність держави, якість освіти та  рівень  соціальної  цінності професії вчителя.  Зокрема показано, що престижність педагогічної діяльності, а отже, і її соціальна цінність серед українського суспільства, на сучасному етапі розвитку має тенденцію до погіршення.

Звертається увага на необхідності активізації державної підтримки духовно-морального аспекту в освітній сфері через створення таких умов, за яких головним показником якості роботи вчителя має  стати  духовно-моральна складова його діяльності, а економічна складова має носити  допоміжний характер.

Біографія автора

М. М. Букач , КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Букач Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, професор кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (м. Одеса, Україна). E-mail: nbukach@gmail.com

Посилання

1. Ashytok, N. I. (2010). Zdorovya lyudyny yak sotsialna tsinnist v osvitno-movnomu konteksti [Human health as a social value in the educational and linguistic context]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi, 1, 3-7 (ukr).
2. Pich, V. M. (Ed.). (2013). Vse pro sotsialnu robotu Navchalnyo entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk [All about social work. Educational encyclopedic dictionary-reference book]. (2-d ed., 616). Lviv: Novyi svit-2000 (ukr).
3. Dolynska, L. V., & Maksymchuk, N. P. (2008). Psykholohiya tsinnisnykh oriyentatsiy maybutnoho vchytelia [Psychology of value orientations of the future teacher], 123. M. Dragomanov National Pedagogical University, Kamyanets-Podilsky State University (ukr).
4. Kopa, V. M. (2006). Sotsialna tsinnist modusu zdorovya [The social value of health mode]. (Candidate of Philosophical Sciences Thesis), 18. Odessa I. I. Mechnykov National University (ukr).
5. Mykhalchenko, M. I. (2007). Modernizatsiya systemy vyshchoi osvity sotsialna tsinnist i vartist dlia Ukrainy [Modernization of the higher education system: social value and value for Ukraine], 224. AES of Ukraine, Institute of Higher Education. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
6. Top-10 nayprestyzhnishykh profesiy v Ukraini. Infografika [Top 10 most prestigious professions in Ukraine. Infographics]. Retrieved from http://tvoemisto.tv/news/yaki_profesii_uviyshly_do_top10_nayprestyzhnishyh_v_ukraini_infografika_74461.html (date of appeal: 02.06.2021) (ukr).
7. Krashchi ukrainski prytchi [The best Ukrainian parables]. Retrieved from https://pritcha.com.ua/dva-vovki/ (date of appeal: 25.05.2021) (ukr).
Опубліковано
2021-09-28