ДОСВІД РОБОТИ ЦЕНТРІВ УСПІХУ СТУДЕНТІВ У США

Ключові слова: успіх, Центр успіху студентів, вища освіта США, суспільні коледжі, реформа вищої освіти

Анотація

Останнім часом проблема успіху студентів закладів вищої освіти привертає увагу педагогів США і спонукає їх шукати більш ефективні шляхи її розв’язання. Рівень утримання і успіх студентів характеризують роботу закладу і свідчать про результативність навчально-виховного процесу. ЗВО працюють над покращенням якості освіти, але в своїй роботі стикаються з низкою проблем, які самостійно важко подолати. З 2010 року в Сполучених штатах Америки з’являється мережа центрів, які допомагають суспільним коледжам налагодити ефективну роботу та вирішити проблеми утримання і успіху студентів. У статті розглянуто роботу Центрів успіху студентів, охарактеризовано їх функції. З’ясовано, що Центр успіху студентів – це загальнодержавна організація, яка підтримує зусилля суспільних коледжів, що здійснюють підготовку більшості американських здобувачів вищої освіти щодо розвитку шляхів допомоги, орієнтованих на студентів та підвищення рівня успішності студентів. Наразі мережа охоплює 16 Центрів в різних штатах країни та сприяє плідній сумісній роботі, обміну думок і ідей педагогів, впровадженню реформ вищої освіти. Кожний Центр координує зусилля освітян і втілення нових ініціатив всередині окремого штату і представляє їх роботу на федеральному рівні. До функцій Центру входить створення єдиної платформи для спільної роботи коледжів, узгодження роботи освітян щодо розробки спільного розуміння успіху студентів, дослідницька робота, інформаційне забезпечення, науково-методична підтримка нових ініціатив, пошук матеріальних ресурсів для впровадження освітніх реформ на місцевому рівні тощо. Останнім часом Центри надають експертну допомогу коледжам у здійсненні масштабної освітньої реформи «Керовані шляхи» (Guided pathways). Таким чином, робота даних Центрів є корисною і доволі ефективною у здійсненні реформ щодо успіху студентів. Запозичення подібного зарубіжного досвіду може сприяти покращенню якості освіти в Україні.

Біографія автора

О.І. Козьменко , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Козьменко Олена Іванівна – докторантка кафедри педагогіки, к. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: olena_kozmenko@ukr.net

Посилання

Bailey T., Jaggars S. S., Jenkins D. Redesigning America’s community colleges: A clearer path to student success. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2015.

Dennis M. J. Developing a Sustainable Retention and Student Success Program. Magna Publications, 2012.

Jenkins D., Lahr H., Fink J., Ganga E. What we are learning about guided pathways. Part 1: A reform moves from theory to practice. New York, NY : Columbia University, Teachers College, Community College Research Center, 2018.

Student Success Centers and the SSC Network. Оverview. (2017). URL: https://www.nccommunitycolleges.edu/sites/default/files/basic-pages/student-services/sscn_overview_05012017.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Student Success Center Toolkit (2014). Couturier, Lara, The Kresge Foundation. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED561242.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

What we do (2020). URL: https://www.jff.org/what-we-do/impact-stories/student-success-center-network/ (дата звернення: 2.12.2019).

References

Bailey, T., Jaggars, S. S., & Jenkins, D. (2015). Redesigning America’s community colleges: A clearer path to student success. Cambridge, MA: Harvard University Press (eng).

Dennis, M.J. (2012). Developing a Sustainable Retention and Student Success Program. Magna Publications (eng).

Jenkins, D., Lahr, H., Fink, J., & Ganga, E. (2018). What we are learning about guided pathways. Part 1: A reform moves from theory to practice. New York, NY: Columbia University, Teachers College, Community College Research Center (eng).

Student Success Centers and the SSC Network. Оverview. (2017) Retrieved from https://www.nccommunitycolleges.edu/sites/default/files/basic-pages/student-services/sscn_overview_05012017.pdf (date of appeal: 20.11.2019) (eng).

Student Success Center Toolkit (2014). Couturier, Lara, The Kresge Foundation. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED561242.pdf (date of appeal: 20.11.2019) (eng).

What we do (2020). Retrieved from https://www.jff.org/what-we-do/impact-stories/student-success-center-network/ (date of appeal: 2.12.2019) (eng).

Опубліковано
2019-11-29