ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У США

Ключові слова: нормативно-правовий компонент, система педагогічної освіти, мовна політика, іноземна мова, США

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правового компонента системи підготовки вчителів іноземних мов у США та галузі іншомовної освіти. З'ясовано, що  освітня політика США формується на найвищому державному рівні, однак функціонування вищої освіти не регламентується конгресом. Вектор освітньої політики визначається федеральним урядом, але управління галуззю належить до компетенції штатів і муніципалітетів. Департамент освіти США виконує формальну роль у здійсненні контролю за системою освіти, тоді як реальними повноваженнями володіють департаменти освіти штатів. Прерогативами освітньої політики США є оптимізація доброякісності освітньої галузі, зростання якості й ефективності професійно-педагогічної діяльності, а також іншомовної комунікативної компетентності широких суспільних верств і т.і. Спираючись на децентралізованість як основний принцип регулювання системи вищої освіти, освітня політика навчальних закладів затверджується уповноваженими органами штатів. Зважаючи на значну автономність американської освітньої галузі у прийнятті важливих рішень щодо управління й організації освітніх процесів, система освіти у кожному штаті є, певною мірою, унікальною, вирізняючись широким діапазоном освітніх закладів, цілей, завдань і змістовими підходами.

У США не існує національної мовної політики чи закону, що регулює використання та вивчення іноземних мов, проте деякі її відповідні питання вирішуються в підзаконних актах, проєктах, урядових ініціативах і, перш за все, численних програмах, спрямованих на просування іноземних мов, мовної освіти. Однією з найважливіших завдань американської освітньої політики є підвищення якості освіти, ефективності та якості викладання, а також популяризація освіти з іноземних мов.

Біографія автора

М.І. Леврінц, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

Леврінц Маріанна Іванівна − кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, Закарпатська обл., Україна). E-mail: marianna@kmf.uz.ua

Посилання

Bales B. L. Teacher Education Reform in the United States and the Theoretical Constructs of Stakeholder Mediation. International Journal of Education Policy and Leadership. 2007. № 2(6). URL: http://www.ijepl.org (дата звернення: 28.11.19).

Borman K., Mueninghoff E., Cotner B., Frederick P. Teacher Preparation Programs. In Saha L., Dworkin G. (Eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching. New York: Springer, 2009. P. 123−141.

Darling-Hammond L., Amrein-Beardsley A., Haertel E., Rothstein J. Evaluating teacher evaluation. Phi Delta Kappan. 2012. # 93(6). P. 8−15.

Dolci R. On America’s foreign language education policy and the "foreign language deficit". In Dolci R., Tamburri A. J. (Eds), Intercomprehension and Plurilingualism. Assets for Italian Language in the USA: New York, Calandra Italian American Institute, CUNY, 2015. 1−27.

Earley P., Imig D., Michelli N. M. (Eds.). Teacher education policy in the United States. Issues and tensions in an era of evolving expectations. New York: Routledge, 2011. 255 p.

Eckel P., King J., Michelli M. An overview of higher education in the United States: Diversity, access and role of the marketplace. Washington, DC: American Council on Education, 2004. 25 p.

Hess F. Perspectives on Federal Policy. Foot-Dragging and Overreaching: The Story of Federal Teacher Policy. In Earley P., Imig D., & Michelli N. M. (Eds.), Teacher education policy in the United States. Issues and tensions in an era of evolving expectations. New York: Routledge, 2011. P. 14−24.

Kuenzi J. Teacher Preparation Policies and Issues in the Higher Education Act. Congressional Research Service, 2018. URL: https://crsreports.congress.gov (дата звернення: 22.11.19).

Sykes G., Dibner K. Fifty Years of Federal Teacher Policy: An Appraisal. Center on Education Policy: Washington, DC, 2009. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505035.pdf (дата звернення: 15.11.19).

References

Bales, B. L. (2007). Teacher Education Reform in the United States and the Theoretical Constructs of Stakeholder Mediation. International Journal of Education Policy and Leadership, 2(6). Retrieved from http://www.ijepl.org (date of appeal: 28.11.19) (eng).

Borman, K., Mueninghoff, E., Cotner, B., Frederick, P. (2009). Teacher Preparation Programs. In Saha, L., & Dworkin, G. (Eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching, 123−141. New York: Springer (eng).

Darling-Hammond, L., Amrein-Beardsley, A., Haertel, E., & Rothstein, J. (2012). Evaluating teacher evaluation, 93(6), 8−15. Phi Delta Kappan (eng).

Dolci, R. (2015). On America’s foreign language education policy and the "foreign language deficit". In Dolci, R., & Tamburri, A. J. (Eds), Intercomprehension and Plurilingualism. Assets for Italian Language in the USA: New York, Calandra Italian American Institute, CUNY, 1−27 (eng).

Earley, P., Imig, D., & Michelli, N. M. (Eds.). (2011). Teacher education policy in the United States. Issues and tensions in an era of evolving expectations, 255. New York: Routledge (eng).

Eckel, P., King, J., & Michelli, M. (2004). An overview of higher education in the United States: Diversity, access and role of the marketplace. 25. Washington, DC: American Council on Education (eng).

Hess, F. (2011). Perspectives on Federal Policy. Foot-Dragging and Overreaching: The Story of Federal Teacher Policy. In Earley, P., Imig, D., & Michelli, N. M. (Eds.), Teacher education policy in the United States. Issues and tensions in an era of evolving expectations, 14−24. New York: Routledge, P. (eng).

Kuenzi, J. (2018). Teacher Preparation Policies and Issues in the Higher Education Act. Congressional Research Service. Retrieved form https://crsreports.congress.gov (date of appeal: 22.11.19) (eng).

Sykes, G., & Dibner, K. (2009). Fifty Years of Federal Teacher Policy: An Appraisal. Center on Education Policy: Washington, DC. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505035.pdf (date of appeal: 15.11.19) (eng).

Опубліковано
2019-11-29