Поточний номер

Том 101 № 2(Ч.2) (2021): Духовність особистості: методологія, теорія і практика

Збірник наукових праць

Опубліковано: 2021-10-28

Статті

Переглянути всі випуски
ПРО ЖУРНАЛ

Науковий журнал “Духовність особистості: методологія, теорія і практика” видається СНУ ім. В. Даля з 2004 року.

Виходить 6 разів на рік.

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.

Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.

Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1714).

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Духовність особистості: методологія теорія та практика» серія КВ № 9008 від 28.07.2004.

Статті прорецензовано членами редакційної колегії.

Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного обміну науковою інформацією та глобальним обміном знань з метою загального розвитку суспільства.
Доступ до архіву номерів є безкоштовним.
Тип ліцензії: Creative Commons Attribution (CC BY)

  • Адреса видавництва: м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський 59 А,
                               E-mail: vidavnictvosnu.ua@gmail.com
  • Вебсайт: http://domtpsnu.snu.edu.ua
  • Засновник: Науково-дослідний Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
  • Головний редактор:  академік НАПН України, д.пед.н., проф. Шевченко Галина Павлівна
Бібліотека Вернадського
Ulrich's
Certificate
OAJI.NET
Google Scholar
_________________________________________